Партнери


Вадекс низ својата повеќегодишна историја успеа да изгради долгорочни партнерства со своите клиенти како и со други логистички компании од светски калибар. Некои од нив се: